Cân chỉnh-Vận hành máy bơm ly tâm trục ngang nhiều tầng SULZER

CTY TNHH KT-TM-DV NGUYỄN HUỲNH

VI | EN

Hotline:

0913 769 031

Hotline : 0913 769 031

Email : scc.tuananh@gmail.com

Facebook Skype

Power Plant

Cân chỉnh-Vận hành máy bơm ly tâm trục ngang nhiều tầng SULZER

Description: P5110167.JPG Description: P5110168.JPG

Cân chỉnh-Vận hành máy bơm ly tâm trục ngang nhiều tầng SULZER 

 

©2016 Copyright NGUYEN HUYNH - Designed by Viet Wave