Water plant - CTY TNHH KT-TM-DV NGUYỄN HUỲNH

CTY TNHH KT-TM-DV NGUYỄN HUỲNH

VI | EN

Hotline:

0913 769 031

Hotline : 0913 769 031

Email : scc.tuananh@gmail.com

Facebook Skype

Water plant
  • NHÀ MÁY NƯỚC

    Công việc: Cân chỉnh Coupling_kiểm tra chế độ hoạt động 5 máy bơm KSB OMEGA 350-430B (2100m3/h – 35m).
    NHÀ MÁY NƯỚC
  • HỆ THỐNG COOLING

    Công việc: sửa chữa, cấp mới phụ tùng, lắp đặt cân chỉnh ngoài hiện trường máy bơm Samlson (NOE 200-250 H31/GM)(390m3/h-20m) trong hệ thống Cooling water
    HỆ THỐNG COOLING
©2016 Copyright NGUYEN HUYNH - Designed by Viet Wave

Hotline