HỆ THỐNG COOLING

CTY TNHH KT-TM-DV NGUYỄN HUỲNH

VI | EN

Hotline:

0913 769 031

Hotline : 0913 769 031

Email : scc.tuananh@gmail.com

Facebook Skype

Water plant

HỆ THỐNG COOLING

Description: DSC00025.JPG Description: DSC00050.JPG

HỆ THỐNG COOLING

Công việc: sửa chữa, cấp mới phụ tùng, lắp đặt cân chỉnh ngoài hiện trường máy bơm Samlson (NOE 200-250 H31/GM)(390m3/h-20m) trong hệ thống Cooling water

©2016 Copyright NGUYEN HUYNH - Designed by Viet Wave

Hotline