C50 - Welded Metal Bellows Mechanical seal - CTY TNHH KT-TM-DV NGUYỄN HUỲNH

CTY TNHH KT-TM-DV NGUYỄN HUỲNH

VI | EN

Hotline:

0913 769 031

Hotline : 0913 769 031

Email : scc.tuananh@gmail.com

Facebook Skype

METAL BELOW

C50 - Welded Metal Bellows Mechanical seal

Vật liệu :

  • Anti Car/Re Car/TC Car/ Si Car.
  • Oring cao su : viton/ PTFE/NBR

Thông số hoạt động :

  • Áp suất : -0.1Mpa – 2.0Mpa
  • Nhiệt độ : -40.C – 220.C
  • Tốc độ : 25m/s

(Giá trị trên tùy thuộc vào kết hợp vật liệu bề mặt làm việc và cao su)

C50 - Welded Metal Bellows Mechanical seal
©2016 Copyright NGUYEN HUYNH - Designed by Viet Wave

Hotline